Vrácení zboží nebo reklamace


Tento formulář prosím vyplň a zašli nám ho elektronicky zpět, nebo formulář můžeš vyplnit, vytisknout a zaslat naskenovaný na níže uvedenou e-mailovou adresu, případně jej vložit do zásilky s vráceným zbožím.

Adresát:

BLADE STORE
Jakub Cvilinek
Obůrka 341
678 01 Blansko

E-mailová adresa: info@bladestore.cz
Telefonní číslo: +420 724 235 367

Zákazník (kupující):

Jméno a příjmení:

Adresa:

Telefonní číslo:

E-mail:

Datum obdržení objednávky: …………………..……………….., Číslo objednávky: …………………..………………..

Druh zboží:
……………………………………………………………………............................................................................................................................

Důvod vrácení:
……………….…………….....……………………………………………………………………………………………..……..................................................

NAVRHOVANÝ ZPŮSOB (ZAKŘÍŽKUJTE):

A. oprava zboží, B. výměna zboží, C. vrácení peněz na účet: …..……….........…………………………......................................

D. jiný (jaký): ……………………..………….…………………………………………………………………………………………………………………………

V …………………………………………………..., dne …………………………….

Podpis: ……………………………………..

Poskytovatel Jakub Cvilinek, Obůrka 341, 678 01 Blansko, IČ: 10763538 se zavazuje zpracovávat osobní údaje v souladu s právními předpisy dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně osobních údajů (GDPR). S podpisem reklamující (zákazník) souhlasí se způsobem reklamace a se zpracováním osobních údajů, které jsou uvedeny výše, které slouží k vyřízení této reklamace, vše v souladu s nařízením GDPR a s obchodními podmínkami obchodu BLADE STORE.